10 / 12 Pierwsza pomoc dla dzieci

45.00

Out of stock

Description

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU
Kurs skierowany jest do dzieci w wieku 8-12 lat. Szkolenie nie ma nic wspólnego z nudnym siedzeniem w ławkach. Dzieci podczas kursu wcielają się w rolę poszkodowanych oraz służb biorących udział w akcji. Wieloletnia praca z dziećmi osoby prowadzącej szkolenie, pomaga w ułożeniu ciekawego planu zajęć – tak, aby kurs był bardzo atrakcyjny. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności pozwalających ocenić sytuację, stan poszkodowanego, wezwać pomoc oraz udzielić pierwszej pomocy. Ponadto celem kursu jest uwrażliwienie dzieci na innych oraz szerzenie chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Szkolenie odbywa się na sali.
 
PROGRAM KURSU
1. Postępowanie w przypadku zauważenia osoby, której trzeba udzielić pierwszej pomocy.
2. „Zapoznanie” z numerem alarmowym 112.
3. Wzywanie pomocy – krok po kroku.
4. Zapoznanie z zadaniami poszczególnych służb mundurowych.
5. Bezpieczeństwo osoby ratującej i poszkodowanej.
6. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
7. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności oddechowych
8. Postępowanie z osobą nieprzytomną/pozycja boczna bezpieczna.
9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – algorytm postępowania zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
10. Zadławienie – algorytm postępowania zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
11. Drgawki/Padaczka – postępowanie.
12. Urazy kończyn (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
 
Kurs odbywa się bez udziału rodziców! 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Wiek uczestników: 8 (ukończone) -12 lat
Termin: 10/12/23
Godzina: 10:00 – 12:30
czas trwania: 2,5 h
Miejsce: Balbriggan (szczegóły podamy pod koniec września) 
 

Podczas zajęć  będziemy robić zdjęcia oraz filmy, które mogą posłużyć w celach reklamowych.

UWAGA! Tylko w przypadku rezygnacji na 7 dni przed szkoleniem zwracamy opłatę.

Ważne: Miejsce  i data szkolenia może ulec zmianie! 

Pytania:
0872401213

patrol-x@wp.pl

Tomek